Autotehniline ekspertiis

  • Sõiduautod
  • Veoautod
  • Mootorrattad

Autotehniline ekspertiis lahendab ülesandeid, mis on seotud sõiduvahendile kahju suuruse kindlakstegemisega, näiteks liiklusõnnetuse vms õnnetusjuhtumi tagajärjel. Ekspertiisi tehakse kahjustatud sõiduki ülevaatuse tulemusena, mille käigus hinnatakse kahjustuste intensiivsust ja mahtu, sellest tulenevalt ka sõiduki taastamiseks vajalike parandus- ja taastamistööde keerulisust ja otstarbelikust.

Sõiduvahendi ekspertiisi tehakse siis, kui vajatakse tuvastada rike, mis võis olla avarii põhjuseks. Eeldatava rikke olemasolu või selle puudumise kindlaksmääramiseks tehakse ekspertiisi mitmes etapis, sh sõiduvahendi detailne ülevaatus, spetsiaalsel stendil diagnostika, saadud andmete kokkuvõte ja analüüs.

Peale eelloetletud ülesandeid lahendab sõiduvahendi ekspertiis ka küsimusi, mis on seotud näiteks remonttöödega, kui tekib kahtlus nende kvaliteedis, või muude töödega, sh konstruktsiooni muutmise, lisavarustuse paigaldamise jms küsimustega.