Insener-tehnoloogiline ekspertiis

  • Masinad
  • Tööpingid
  • Seadmed
  • Riistad
  • Mehhanismid
  • Aparaadid

Tehnoloogiliste seadmete ekspertiisi käigus saab uurida, kas seade on töökorras, kas on paigaldatud õigesti ja vastavalt nõuetele, kas detailides ja sõlmedes esineb rikkeid ja mis on rikete põhjused, samuti saab uurida seadmete tehnilisi parameetreid ja nende vastavust tehnilisele ja normatiivsele dokumentatsioonile, saab teha kindlaks, kas seadmel valmistatud toote kõrvalekaldumine nõuetest on põhjustatud seadme rikkest, tehnilisest seisundist, ressursist, defektist, vigastusest või muust tegurist, kas seadme edasine ekspluatatsioon on võimalik, ohutu, kui keeruline on seadme parandus. Ekspertiisi käigus on võimalik teha kindlaks, kas tootmisel on rikutud tehnoloogilist protsessi jms.

Küsimused eksperdile:

  • Milline on esitatud seadmete tehniline seisund?
  • Kas esitatud seade, mehhanism on töökorras?
  • Kas esitatud seadmed on kõlblikud teostama määratud toiminguid?
  • Kas esitatud seadmed vastavad tehnilisele dokumentatsioonile?