(+372) 662 3930

OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo on eraõiguslik äriühing, mille põhieesmärgiks on ekspertuuringute teostamine kaubatundmise valdkonnas ja tarbekaupade ning nendega seotud teenuste kvaliteedi hindamine. Kaubanduslike ekspertiiside kõrval teeme ka ehitustehnilisi ja insenertehnilisi ekspertiise, allkirja/käekirja ekspertiise, dokumentide tehnilisi ekspertiise, toidukaupade organoleptilisi uuringuid ja ekspertiise, toiduhügieeni koolitusi, samuti osutatakse ka tõlketeenuseid.

Ekspertiise ja uuringuid teevad kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on olemas vastav erialane haridus, pikaajaline erialane kogemus ja eksperdina töötamise kogemus ja pädevus ning seadusega nõutav ettevalmistus.

Erilist tähelepanu pööratakse läbiviidavate uuringute kvaliteedile, tehakse kõik, et tagada seaduslikkuse, erapooletuse ja objektiivsuse printsiipe, uuringud viiakse läbi igakülgselt ja põhjalikult.

Kauba erapooletu ekspertiis annab võimaluse:

 • Tuvastada, kui suurel määral vastutab olemasolevate rikkumiste eest kaupleja, tootja või tarnija.

 • Õiguse vahetada või tagastada puudustega või ebakvaliteetne kaup juhul, kui kaupleja ja ostja vahel on tekkinud lahkhelid.

 • Taastada ostja rikutud õigusi kohtueelses korras või kohtus.

Ekspertiisiakt/järeldus/hinnang:

 • on oma staatuse poolest ametlik dokument, mida saab kasutada tõendina;

 • annab võimaluse esitada pretensioon kauplejale, tootjale, tarnijale kauba mittekohase kvaliteedi, puudujäägi, komplektsuse jms kohta;

 • on dokumentaalne tõend kaupleja ja ostja vahel tekkinud vaidluste, sh kohtuvaidluste lahendamisel;

 • annab võiamluse tuvastada varale tekitatud kahju ulatust, õiglase hüvitise suurust jms;

Meie ettevõte osutab järgmisi teenuseid:

 • Kaubanduslikud ekspertiisid eraisikute ja juriidiliste isikute tellimisel.

 • Kaubanduslikud ekspertiisid kohtumääruse alusel.

 • Kohtuväliste uuringute läbiviimine.

 • Konsultatsioonid kõikides küsimustest, mis on seotud firma poolt osutavate teenustega.

 • Müüjate koolitused, toiduhügieeni koolitused, tõlketeenused.

Tasuta konsultatsioonid

Anname tasuta konsultatsioone kaubatundmise valdkonnas eraisikutest tarbijatele, laupäeviti kella 12:00 kuni 15:00, meie büroos aadressil Parda 5-101, 10151 TALLINN.

Tarbijate teadlikkuse tõstmise ja kaubatundmise valdkonnas ja tarbijate harimise eesmärgil on meie kodulehel samuti olemas rubriik „Tunne kaupa“, mida pidevalt täiendatakse; selles rubriigis jutustame erinevatest tarbekaupade liikidest, tarbekaupade omadustest, anname viiteid huvitavatele artiklitele ja saitidele, püüame lihtsustatud vormis anda tarbijale kõik vajalikud teadmised kauba kohta, õpetame valima kvaliteetset kaupa.

HINNAKIRI
Kehtiv alates 01.05.2016.a.

 

Jrk. nr.

Kaubagrupid

Konsultatsiooni hind ilma KM-ta, €

1.

Jalatsid, rõivad, pudukaubad, kangad, tekstiil, õmblustooted, karusnahad, vaibaid

25,00

     
     
     
     
     

 

 

Kõiki ekspertiise (sh kaubanduslikud, insenertehnilised, ehitustehnilised, trasoloogilised ja teised kodulehel kirjeldatud ekspertiisid) viiakse läbi tunnitariifi alusel 60,00€/h (lisandub KM) või eraldi kokkuleppe alusel tellijaga.

 

Tõlketeenuse hind:

 • Väikedokumendi kinnitatud tõlge 25,00 € + KM;
 • Muu tõlge 15,00 €/1800 tähemärki (1 lk)+KM.