Dokumentide tehniline ekspertiis

 • Käsikirjalised ja masinkirjas teostatud dokumendid
 • Dokumendid, mis on valmistatud polügraafilisel viisil ja bürootehnika vahendusel
 • Kirjavahendid (sulepead. pastapliiatsid ja pliiatsid, templid ja pitsatid, printerid ja faksid)
 • Dokumentide materjalid (paber, tint ja värvained, printerilindid ja -toonerid)
 • Tekstide väljasöövitamise vahendid

Dokumentide tehnilist ekspertiisi sooritatakse eesmärgiga tuvastada fakte, mis on seotud dokumentide valmistamise ja nende kasutamisega. Dokumentide ekspertiis on tänapäeval eriti päevakohane, kuna need on vastuoluliste asjaolude tekkimise allikaks. Dokumentide või neis sisalduvate andmete võltsimine toob kaasa vaidlused, mille lahendamiseks toimetatakse dokumentide ekspertiisi.

Sellise ekspertiisi ülesandeks on tehniliste vahendite samasuse tuvastamine kujutuste järgi dokumendil, sh trüki- ja kirjavahendid, mida on kasutatud dokumentide valmistamisel, samuti terve dokumendi tuvastamine avastatud osade järgi. Viimane ülesanne on eriti aktuaalne kärsanud või katkirebitud dokumentide avastamisel. Ekspertiisi ülesandeks on samuti esitatud dokumendi valmistusviisi tuvastamine, sellesse muudatuste viimise ja nende muudatuste teostamise tuvastamine, dokumendi vanuse tuvastamine ja samuti väljapleekinud, maha kriipsutatud, üle mätsitud, vaevaltnähtavate kirjutiste väljatoomine dokumentidel.

Dokumentide rekvisiitide ekspertiis tegeleb käsikirjas (tekstid, sissekanded), trükitud (masinkirjalised tekstid, templite ja pitsatite jäljendid) või kleebisega (margid, lipikud, ülesvõtted) teostatud dokumendi rekvisiitidega. See tegeleb tehniliste vahendite ja nende kujutuste samasuse tuvastamisega, rekvisiitide teostamisviisi ja muudatuste, nende algse sisu, vaevalt nähtavate ja loetamatute rekvisiitide tuvastamisega. Seoses pitsatite ja templite võltsimisega teostatakse pitsatite ekspertiisi. Esitatud näidiste uuringu alusel selgitab ekspert välja nende samasuse vaidlusaluse objektiga või erinevuse sellest – eeldatavalt võltsitud pitsatijäljendiga. Ekspert tuvastab ka antud pitsati valmistamise viisi, tuginedes selle jäljendil.

Dokumentide ekspertiis määratakse eesmärgiga uurida dokumentide materjali: dokumendi alust (paberit), kirjamaterjale ja abimaterjale, mida kasutatakse dokumendi kinnitamiseks, liitmiseks ja ääristamiseks. Sellisel uuringul määratletakse materjali või eseme päritolu, selle sihtotstarve, valmistamise viis, tuvastatakse osade kuuluvus tervikesemesse, tuvastatakse värvaine sihtotstarve, lahendatakse identifitseerimisülesanded seonduvalt värvainete tuvastamisega, mille abil olid teostatud esitatud jäljendid, templid, jooned, kriipsud ja viirud, sissekanded ja märkused jms.

Dokumentide vanuse ekspertiis tegeleb esitatud dokumentide muutmise aja tuvastamisega.

Seega tegeleb dokumentide ekspertiis peale dokumentide eneste uuringu samuti nende valmistamiseks ja neis muudatuste tegemiseks kasutatavate tehniliste vahenditega. Et maksimaalselt ära kasutada kõiki dokumentide ekspertiisi võimalusi tuleb dokumendid eksperdile esitada sellises seisundis, millises need avastati, tegemata neile märgendeid ja märkeid, piirjooni tekstile ümber tõmbamata, teksti mustamata, rangelt järgides taoliste asitõendite hoidmise ja pakendamise reegleid.

 

Küsimused eksperdile:

 • Kas see käsikirjaline tekst on teostatud antud kirjutusvahendiga?
 • Kas see dokument on valmistatud esitatud printeriga?
 • Kas esitatud objektid on ühe ja sama dokumendi osad?
 • Kas esitatud dokumenti on muudetud?
 • Missugusel viisil on muudatused antud dokumenti sisse kantud?
 • Kas esitatud jäljendid on kantud peale ühe ja sama templivormiga?
 • Kas uuritav jäljend on tekitatud antud templivormi abil?
 • Milline oli dokumendi sisu enne sellesse muudatuste kandmist?
 • Kas pitsatijäljend dokumendil on teostatud pealpool allkirja või teksti?
 • Kas dokumendi tekst sisaldab hiljem täiendavalt juurdetrükitud fragmente?
 • Milline on vedelikuga ülekallatud (maha kriipsutatud, üle mäkerdatud) teksti sisu?
 • Kas tekstid esitatud dokumentidel on teostatud ühel ja samal trükiseadmel?
 • Kas uuritav dokument on esitatud originaali koopia?
 • Kas esitatud dokumendid on valmistatud ühel ja samal viisil?