Hindamisekspertiis

  • turuväärtuse kindlakstegemine
  • jääkväärtuse kindlakstegemine
  • taastamisväärtuse kindlakstegemine

Hindamisekspertiisi tehakse eesmärgiga teha kindlaks hindamisobjekti jääkväärtus või turuväärtus. Hindamisekspertiisi võib vaja minna ostu-müügi tehingutel, vara jagamisel, laenu taotlemisel või kahju hüvitamisel.

Hindamist võib teha abieluvaralepingute sõlmimisel ja lahutamisel vara jagamisel, võla sissenõudmisel, vara kindlustamisel, pärimisel, kinkelepingu sõlmimisel jms.

Hindamist tehakse samuti kauba utiliseerimisel, mahakandmisel, üürile andmisel ja muudel asjaoludel, kui on vaja teada kauba väärtust. Seda tüüpi uuringu tegemisel analüüsitakse turul leiduvate identsete /analoogsete objektide hindu, määratakse hinnatava objekti kulum, arvestades füüsilist, moraalset kulumit, samuti kulumist, mis tekkis välisdefektide aluselt.

Üldjuhul teostatakse vara hindamist kohtumääruse alusel siis, kui tekib vaidlus ühe või teise objekti väärtuse osas, samuti hinnatakse vara siis, kui erinevatel asjaoludel tekib kahju vara hävimise või vigastamise tõttu.