Trassoloogiline ekspertiis

 • Lukud ja lukustusseadeldised
 • Arvestiplommid
 • Jalatsijäljed
 • Rõivajäljed
 • Tööriistade, murdriistade, muukraudade jäljed
 • Transpordivahendite jäljed
 • Jalatsite, hammaste, käppade, küünte ja huulte jäljed

Trassoloogia on jäljeõpetus, kus uuritakse jälgede tekkimise seaduspärasusi ja mis töötab välja meetodeid nende avastamiseks, fikseerimiseks, säilitamiseks ja uuringuks. Nimetatud ekspertiis viiakse läbi eesmärgil tuvastada objekt avastatud jälgede kaudu ja määratleda selliste jälgede moodustumise tingimused ja mehhanismid.

Eristatakse järgmiseid trassoloogiliste ekspertiiside tüüpe:

Homeoskoopiline ekspertiis – tegeleb inimjälgede uurimisega; sinna kuulub huulte, hammaste, käte, jalgade, jalatsite ja rõivaste jälgede ekspertiis (inimese käenaha papillaarkurrustiku jälgede ekspertiisi nimetatakse daktüloskoopiaks).

Mehhanoskoopiline ekspertiis – uuritakse tööriistade ja mehhanismide jälgi. Uuringu objektiks on lukud, lukustus- ja kaitseseadeldised, erinevad tööriistad (kirves, pihid ja tangid, nuga, kang).

Loomajälgede ekspertiis – uuritakse hammaste, küüniste, käppade, hobuseraudade jälgi.

Transpordivahendite jälgede ekspertiis – uuritakse auto-mootortranspordi, raudteetranspordi ja isegi veetranspordi jälgi. Transpordivahendite jälgede trassoloogiline ekspertiis lahendab tervet ülesannete kogumit, mis on seotud transpordivahendi margi ja mudeli tuvastamisega, millest on jäänud avastatud jälg; transpordivahendi osade tuvastamisega, millega jäljed on tekitatud, uuritava transpordivahendi suuna, liikumise iseloomu tuvastamisega, rikete tuvastamisega jälgi tekitanud autos.

Trassoloogiline ekspertiis viiakse läbi identifitseerimisülesannete lahendamiseks objekti tuvastamisel, mis on jätnud avastatud jälje. Trassoloogilise ekspertiisiga lahendatakse samuti diagnostilised ülesanded, sh mõjutusmehhanismi tuvastamine, jälgede moodustumise järjestus, uuritavate objektide seisundi ja nende omaduste tuvastamine. Trassoloogilise ekspertiisi teostamisega identifitseerimisülesannete lahendamiseks kaasneb esitatud jälgede võrdlemine objektiga, mis nimetatud jäljed eeldatavasti jättis. Seetõttu tuleb selliseks uuringuks esitada nii objekt kui ka nõuetekohaselt fikseeritud jäljed.

Trassoloogilise ekspertiisi eriülesandeks võib lugeda tervikliku objekti määratlemist selle osade järgi. Näiteks võib avastatud klaasikildude põhjal määratleda, kas need killud kujutasid endast tervikut või asub kildude seas muu objekti klaasitükk, mis oli kuriteopaigale kõrvalt sattunud või sinna toimetatud.

 

Küsimused eksperdile:

 • Missugune on antud jälje moodustumise mehhanism?
 • Missugune on esitatud jälgede moodustumise järjestus?
 • Kas jäljed jättis üks või erinevad objektid?
 • Missuguse murdmisriistaga on antud jälg jäetud?
 • Milline oli objektide omavaheline paigutus antud jälje jätmise hetkel?
 • Milline on antud jälje jätnud jalatsi number?
 • Millised on jälje jätnud inimese kõnnaku erisused?
 • Milliste hammastega on antud jäljed tekitatud?
 • Kas antud elektriarvesti plommil on avamise jälgi?
 • Kas antud lukul on muukimise jälgi?
 • Kas antud lukk kõlbab ukse lukust lahti tegemiseks ja ukse lukku panemiseks?
 • Mis suunas liikus antud jälje jätnud auto?
 • Mis marki ja mudelit auto võis antud jälje jätta?
 • Kas auto jättis antud jäljed esi- või tagaratastega?
 • Kas antud jäljed jättis sõiduauto või veoauto?