Toote kaubanduslik ekspertiis

 • jalatsid, käekotid
 • kangad, tekstiil, õmblustooted
 • nahk, karusnahk
 • pudukaubad

Kaubanduslikke ekspertiise tehakse siis, kui on vaja määrata kauba kvaliteet, tuvastada kaubal esinevaid defekte, teha kindlaks defektide iseloom, päritolu ja tekkimise põhjused.

Kaubanduslikke ekspertiise tehakse nii eraisiku (tarbija) avalduse alusel kui ka juriidilise isiku, sh müügiettevõtte, maaletooja või tootja (soovil).

Ostu sooritamisel võib kauba kvaliteet jääda tarbijale ebamääraseks ja defektid märkamatuteks. Kõik üritused kaup tagastada või vahetada uue vastu võivad osutuda ebaedukaks. Tihtipeale püütakse tarbijat veenda selles, et defekt, mille kohta ta pretensiooni esitab, tekkis tema enda süül, kas ebaõige ekspluatatsiooni või hooldusnõuete rikkumise tagajärjel. Ekspertiis teeb kindlas, mis põhjusel defekt tekkis, milline on defekti iseloom ja päritolu.

Kaubanduslike ekspertiiside tegemisel määratakse defekti tuvastamise ja selle tekkepõhjuste selgitamise kõrval ka defekti olulisus, ning tehakse kindlaks, kas kaup vastab markeeringule ja kehtivatele nõuetele.

Kaubanduslikke ekspertiise tehakse ka siis, kui on vaja kontrollida kauba vastavust lepingu või muu tarnedokumendi tingimustele, samuti ka siis, kui on vaja kindlaks teha , millised on kauba omadused, parameetrid ja kulum, või kui soovitakse kahjustatud või kasutuses olnud kaup maha kanda.

Jalatsite ekspertiis on üks levinumaid ekspertiise kaubatundmise valdkonnas. Nõudlus selle uuringu järele on tingitud sellest, et antud liiki kaubale esitatakse eriti kõrged nõudmised, sh kulumiskindlusele, mugavusele, vastupidavusele jms. Jalatsite ekspertiis võimaldab tuvastada jalatsites esinevaid defekte ning teha kindlaks, kas need tekkisid valesti valitud suuruse, laiuse, mudeli või ebaõige ekspluatatsiooni ja hoolduse või hoopis tootmise tehnoloogia rikkumise tagajärjel.

Õmblustoote ekspertiisi tehakse siis, kui on vaja tuvastada, kas tootel esinevad õmblusdefektid ja tekstiilidefektid või on toodet ebaõigesti kantud/käsitletud ja/või ebaõigesti hooldatud; ebaõige hooldamise väidet kas kinnitatakse või lükatakse ümber.

Vale hooldamine võib toodet oluliselt rikkuda, võib põhjustada deformatsiooni, võib muutuda toote värvitoon, võivad kaduda toote olulised tarbeomadused ja funktsioon, toode võib muutuda lihtsalt kandmiskõlbmatuks. Rõivaeseme ekspertiis tuvastab defektid ja määrab nende päritolu: kas tegemist on ekspluatatsioonilise või tootmistehnoloogilise rikkumisega. Sellise uuringu raames viiakse läbi ka karusnahksete toodete ekspertiisid, mille käigus on võimalik tuvastada puudusi ja defekte ka toornahal.

Küsimused eksperdile:

 • Kas esitatud kaubal esinevad defektid?
 • Milline on defektide iseloom ja tekkepõhjused?
 • Kas defektid tekkisid tootmise või ekspluatatsiooni käigus?
 • Kui suur on toote kulum?
 • Kui suur on toote kvaliteedi languse tase (protsentides)
 • Kas esitatud toode on kasutuskõlblik?
 • Kas toodet on võimalik parandada?
 • Kas defekt võis tekkida toote hooldusjuhendi tingimuste rikkumise tagajärjel?
 • Kas toote märgistus on õige?
 • Kas toode vastab kehtivatele normidele?
 • Kas tarnitud kaup vastab lepingu (muu dokumendi) tingimustele?
 • Kas lepingus (pakendi markeeringul) toodud kauba näitajad vastavad tõele?