Kodutehnika ekspertiis

 • Külmutuskapid
 • Pesumasinad
 • Nõudepesumasinad
 • Tolmuimejad
 • Pliidid

​Lastevankrite/kärude ja jalgrataste ekspertiis


Kodutehnika ekspertiisi viiakse läbi siis, kui on vaja teha kindlaks, millised on toote funktsionaalsed tarbeomadused, kvaliteet, kas toode on töökorras või mitte ning mis on rikki mineku põhjused. Antud uuringu viib läbi spetsialist, kes on diplomeeritud insener ja kellel on laiapõhjalised teadmised mehaanika, elektroonika, füüsika, elektrotehnika ja muude täpisteaduste valdkonnas.

Kodutehnika ekspertiisi põhieesmärgiks on tootel defektide tuvastamine ja nende tekkimise põhjuste  kindlaksmääramine. Ühtlasi uuritakse, millist mõju avaldab tuvastatud defekt toote tehnilistele parameetritele, kas tootja avaldatud tehnilised parameetrid vastavad tegelikkusele, sh lepingus, kaubapakendil, etiketil ja ekspluatatsiooni juhendis märgitule. Nõudlus sellise uuringu järele tekib siis, kui puudused tuvastatakse kasutusele võetud tootes juba peale ostu sooritamist. Toote ekspluatatsiooni käigus võib ilmneda, et see ei sobi täitma tootja poolt avaldatud funktsioone või täidab need osaliselt. Sellisel juhul teeb erapooletu kodutehnika ekspertiis kindlaks, millised on toote ekspluatatsioonilised omadused tegelikult, millised puudused esinevad tootel, kas toode on töökorras või mitte, ning mis põhjusel  tekkis rike. Uuringu ja  kaasdokumentatsiooni analüüsi tulemusena teeb ekspert kindlaks, kas toode vastab tootja poolt avaldatud tehnilisele iseloomustusele või mitte.

Tehnikatoote erapooletu ekspertiis võib samuti tuvastada toote vastavust normatiivtehnilisele dokumentatsioonile, lepingu tingimustele ja muudele toodet puudutavatele  dokumentidele. Viimane ülesanne on aktuaalne siis, kui ilmneb, et tarnitud toote tehnilised parameetrid on halvemad, kui on need, mis on sätestatud tarnelepingus.

Küsimused eksperdile:

 • Kas toode on töökorras?
 • Kas tuvastatud rike tekkis ebaõige ekspluatatsiooni tagajärjel?
 • Kas tuvastatud defekt kuulub tootmisdefektide või ekspluatatsiooni defektide liiki?
 • Kas defekti on võimalik eemaldada?
 • Kas tuvastatud rike mõjutab  toote töövõimet?
 • Kas esitatud toode on võimeline täitma ülesandeid, mis on avaldatud tootja dokumentatsioonis?
 • Kas toote parameetrid vastavad tarnelepingu tingimustele?