Mööbli ekspertiis

  • tarbemööbel
  • korpusmööbel
  • kontorimööbel
  • kaubandusmööbel

Mööbli ekspertiisi tehakse tootmisliku ja mittetootmisliku päritoluga defektide tuvastamiseks mööbliesemetel. Ekspertiisi käigus hinnatakse mööbli välisilmet, uuritakse mööbli omadusi ja parameetreid, rakendatakse instrumentaalseid uurimismeetodeid.

Reeglina ilmnevad mööbli defektid juba peale mööbli ostmist ja selle pealt pakendi eemaldamist, või kokkupaneku käigus ja paigaldamisel, seetõttu on ostja tihtipeale sunnitud ise tõendama seda, et defektid esinesid soetatud mööblitootel jube enne kauba saamist. Mööbli ekspertiis aitab tuvastada mööbli vastavust või mittevastavust normatiividele ja mööbli kaasdokumentatsioonile – tehnilistele tingimustele, millistes on reeglina kirjeldatud soetatud mööbli kõik tehnilised karakteristikud.

Mööbli kvaliteedinäitajad on kirjeldatud erinevates standardites, üldtehnilistes tingimustes ja mööblitootjate tehnilistes tingimustes. Mööbel peab vastama mööbli tarnelepingus või ostu-müügilepingus märgitud tingimustele. Mööbli ekspertiis lahendab alljärgnevaid ülesandeid:

  • mööblieseme ühikute ja komplektsuse kindlaksmääramine;
  • transportimise käigus saadud vigastuste kindlaksmääramine;
  • mööbli kvaliteedi kindlaksmääramine sellel esinevate tootmisdefektide alusel;

Ilmsed defektid – need defektid, mida saab kergesti likvideerida pärast mööbli maha laadimist kaubasaaja laos või tarbija juures.

Varjatud defektid — need defektid, mis ilmnesid ekspluatatsiooni käigus tarbija juures.

Mööbli kvaliteedi hindamist teostatakse järgmistel meetoditel:

  • sensoorne (organoleptiline) meetod põhineb meeleorganite abil saadud informatsiooni analüüsimisel eksperdi teadmise ja kogemuste alusel, kasutades seejuures tehnilisi vahendeid (luup, mikroskoop jt.);
  • instrumentaalne (mõõtmis-) meetod põhineb universaalsete mõõteriistade ja instrumentide kasutamisel (nihik, sügavusnihik, sisemõõtur, kontrolljoonlaud, nurgamõõtur, lehtkaliiber, šabloon, piirkaliiber jt); selle meetodi abil kontrollitakse mööblitoodete joon- ja gabariimõõte.