Sanitaartehniline ekspertiis

  • Radiaatorid
  • Boilerid
  • Segistid
  • Kraanid
  • Voolikud
  • Torustik

Sanitaartehnilist ekspertiisi tehakse siis, kui on vaja tuvastada rikked sanitaartehnilistes süsteemides ja sinna kuuluvates objektides. Seda tüüpi uuring on väga populaarne, kuna sanitaartehniliste seadmete turg on üleküllastanud, konkurents tihe ning tootjad üritavad hoida oma toodete hinda madalana just vähemkvaliteetsete materjalide kasutamise ja tootmistehnoloogia rikkumiste arvelt.

Reeglina vajadus antud uuringu järele tekib siis, kui rike on juba tekkinud või objekt on juba lagunenud ning ei suuda täita oma funktsioone. Muuhulgas põhjustab seda objekti parameetrite mittevastavus normatiivnõuetele või tootja avaldatud parameetritele, mis väljendub mittevastavate materjalide, näiteks nõrgemate füüsikalis-mehaaniliste omadustega, sh väiksema tugevuse ja vastupidavusega, kõrgema haprusega kasutamises, jms, mis ilmnevad ekspluatatsiooni käigus.

 

Küsimused eksperdile:

  • Mis on ekspertiisi objekti purunemise põhjused?
  • Kas ekspertiisi objekti võib kasutada seda tüüpi süsteemides?